privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Tanteduckie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tanteduckie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tanteduckie verstrekt. Tanteduckie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM TANTEDUCKIE GEGEVENS NODIG HEEFT

Tanteduckie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Tanteduckie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG TANTEDUCKIE GEGEVENS BEWAART

Tanteduckie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee maand bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Tanteduckie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar tanteduckie@hotmail.com. Tanteduckie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

cookies en of vergelijkbare technieken

Tanteduckie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

BEVEILIGEN

Tanteduckie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tanteduckie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tanteduckie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Tanteduckie.